Veiliger betalingsverkeer met fiscus, ook in 2014

Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus nog maar één rekeningnummer gebruiken. Hoe werkt dat dan bij samenwerkingsverbanden, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap?

Eén bankrekeningnummer: In het Belastingplan 2014 is opgenomen dat u vanaf 1 december 2013 voortaan één bankrekening moet gebruiken voor de uitbetaling van Lees verder

Betalingsregeling met de fiscus

Stel, uw onderneming heeft liquiditeitsproblemen, maar u moet wel behoorlijke bedragen aan belasting betalen. In de praktijk blijkt dat de fiscus in veel gevallen wel bereid is mee te werken aan een betalingsregeling. Hoe pakt u dat aan?

Verzoek bij de ontvanger indienen

Spelregels: Als u de verschuldigde belasting niet tijdig kunt voldoen, kunt u bij de Lees verder

Bent u fiscaal gezien wel een ondernemer?

Onlangs was er in het nieuws dat steeds meer mensen een kleine onderneming hebben, bijvoorbeeld als zzp’er of naast hun dienstbetrekking. In de praktijk is het vaak onduidelijk of er dan fiscaal sprake is van een onderneming. Hoe zit dat?

Urencriterium

Keuze: Uw verdiensten als zzp’er kunnen fiscaal op twee manieren worden verwerkt. Als Lees verder

Waarom een suppletieaangifte van de BTW?

Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt er vaak een verschil te zijn tussen de verschuldigde BTW en de afgedragen BTW. De fiscus controleert hier extra op.

Suppletieaangifte verplicht. Het komt vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er een verschil is tussen de daadwerkelijk verschuldigde BTW en de op de aangiften betaalde BTW. Sinds 2012 is er een wettelijke verplichting om dan een suppletieaangifte in te dienen. U moet hiervoor een apart formulier gebruiken. Niet-naleving kan leiden tot een forse boete. Tip: Kleine correcties, van per saldo niet meer dan € 1000,– kunnen gewoon in de volgende btw-aangifte meegenomen worden.

Balansschuld. Zeker in tijden waarin het financieel tegenzit, kan de verleiding ontstaan om geen suppletieaangifte te doen. Let op: Dan is er in de ogen van de belastingdienst al snel sprake van opzet. Boete 50%!

Actie belastingdienst 2014. De belastingdienst is bezig met een actie waarbij de BTW-schuld op de balans vergeleken wordt met de ingediende BTW-aangiften. Als daarin een verschil zit, zal men contact met u opnemen met de vraag waarom er geen suppletie aangifte is ingediend. Als die ten onrechte niet is ingediend, zal de niet-afgedragen BTW worden nageheven mét rente en boete. Tip: deze boetes kunnen verlaagd worden bij boetematigende omstandigheden, bijvoorbeeld uw financiële situatie.

Vrijwillige verbetering. Als er ook bij u sprake is van niet-aangegeven BTW, is het zaak om die alsnog zo snel mogelijk aan te geven. Als de belastingdienst nog geen contact met u heeft ogenomen, dan kunnen, door alsnog vrijwillig een suppletieaangifte in te dienen, boetes worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen.

Blijkt uit uw balans dat er te weinig BTW is afgedragen over 2013, dan is het goed die nu alsnog aan te geven. Daarmee bespaart u rente én een hoge boete.

Afbeelding

Bron: Tips & Advies; Belastingtips eenmanszaak & VOF; 4e jaargang – nummer 7; 11 februari 2014

Kleineondernemersregeling

Ondernemer zijn, een vak apart

Als ondernemer heb je met een groot aantal zaken te maken waarvan je op de hoogte dient te zijn. Een er van is de kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting.
(BTW (Bruto Toegevoegde Waarde) en omzetbelasting betekend hetzelfde.)

Het valt mij op dat veel kleine ondernemers slecht op de hoogte zijn van de regels die gelden voor hun eigen onderneming. Ondernemers doen zelf de aangifte omzetbelasting wat ik alleen maar toe juich. Alleen vergeten zij om informatie in te winnen over het hoe en wat. Als deskundige op dit gebied zie ik kleine bedragen heen en weer gaan tussen de onderneming en de belastingdienst. Om dit te voorkomen heeft de belastingdienst de Kleineondernemersregeling (KOR) in het leven geroepen.

Hoe werkt deze regeling en wanneer kom je ervoor in aanmerking?
Lees verder

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, Lees verder

Wat houdt mij bezig?

Na een paar veel gelezen blogs geschreven te hebben is de inspiratie een beetje op. Gelukkig heeft mijn social media coach Alwin Zandvoort mij een aantal tips gegeven. Een er van is om te schrijven wat je op dit moment bezig houdt.

Welnu dat is gelukt.
Het is januari, een drukke periode voor boekhouders en accountants. De omzetbelasting moet ingezonden zijn bij de belastingdienst voor het einde van de maand. Als er afgedragen moet worden dan moet dat tevens voor het eind van de maand op de bankrekening van de belastingdienst staan. Lees verder

Tips voor de inkomstenbelasting particulieren

RELAX!
De aangifte hoeft pas eind mei 2012 bij de belastingdienst binnen te zijn.
De aangifte programma’s voor belastingconsulenten zijn pas begin maart beschikbaar. De belastingconsulent heeft tot eind mei de tijd om uitstel voor je aangifte inkomstenbelasting te vragen, mocht dat nodig zijn.
Alleen als je geld terug krijgt van de belastingdienst en dit voor 1 augustus wilt ontvangen wordt er aangeraden om dit voor 1 april te doen. Lees verder